Kurz Axure RP – 5. Klávesové zkratky a jak zefektivnit práci v Axure

Pojďme se podívat, jaké jsou klávesové zkratky v Axure, které znáte, které ne a jakým způsobem si zjednodušit každodenní práci s tímto programem.

Základ – zkratky z Windows

Asi nepřekvapí, že zde fungují běžně známé klávesové zkratky z prostředí operačního systému Windows (jak je to s MAC verzí netuším).

 • CTRL + C – kopírování objektu (i více najednou)
 • CTRL + X -vyjmutí objektu
 • CTRL + V – a jejich následné vložení
 • CTRL + TAB – přepínání jednotlivých otevřených záložek v Axure
 • CTRL + W – naopak jejich zavření

Hledání

Tady to není také žádná změna. Jen vás možná hned nenapadne, že v Axure tato funkce je. Můžete tedy prohledávat texty a další objekty přímo ve wireframech, ale také v poznámkách a anotacích pomocí následujících klávesových zkratek:

 • CTRL + F – hledání
 • CTRL + H – a dokonce je nahradit

Hledání textu v Axure

Nahrazování textu v Axure

A teď k té práci s Axure

 • CTRL + K – uzamkne objekt
 • CTRL + G – sváže více objektů do skupiny
 • CTRL + L – hodně užitečná zkratka, zobrazí jinak těžko dohledatelné pole, kde můžete nastavit velikost objektu a jeho umístění pomocí souřadnic. Zjednoduší práci, když se potřebujete trefit na konkrétní velikost objektu a máte zapnutou mřížku nebo pracujete s příliš malým objektem. Zjednodušit si také můžete přesouvání objektu z jednoho konce dlouhé stránky na druhý, které je pomocí myši pomalé.

Pracovní prostředí a jeho změny

 • CTRL + ALT + D – schováte a zase zobrazíte mřížku
 • F9 – přepnete se do Intersected modu – kdy označením prostoru pomocí kurzoru myši se označí všechny objekty, které do výběru aspoň z části zasahují. Tohle je defaultní nastavení a možná vám nebude vyhovovat.
 • CTRL + F9 – přepne do Contained modu – k označení dojde jen u těch objektů, které se celé nacházejí ve výběru. Mnohem lepší na práci.
 • F11 – se pak přepnete do Connector modu – ten využijete, pokud pracujete s digramy a potřebujete je spojovat (prvky si na stránku navkládáte, ale bez přepnutí do tohoto módu už je nespojíte).
 • F2 – je také výborná zkratka a funguje přesně jako u MS Office – umožní editaci objektu. Výhodné především, když máte více objektů svázaných ve skupině a v jedno z nich potřebujete upravit text. Prvním klikem vyberete skupinu, druhým jeden její prvek. Následným dvojklikem se většinou stane něco jiného, než editace objektu. Takže jednodušší je jen stisknout F2 a psát.

Kopírování hotových objektů a jejich přesun

Hodně času při práci s Axure strávíte kopírováním objektů, které už jste vytvořili, nebo je to rychlejší než je přetahovat z postranního panelu. Klasické CTRL C a V jde také, ale je to zdlouhavé. První je možnost podržet CTRL a objekt přetáhnout myší tam, kde má být. Tohle mně ale nevyhovuje, protože si často jen původní objekt přetáhnu a nezkopíruju. Musím to zas celé vracet. Nejefektivnější je pro mne tedy zkratka CTRL + D, která vytvoří kopii původního objektu na stejném místě. Následně ho myší posunu tam, kam chci.

Ještě lepší je to pak s kombinací CTRL + šipka. Nemusíte objekt posouvat myší. Tato klávesová zkratka posouvá objekt o šířku mřížky. Ideální je to jakmile potřebujete mít objekty stejně daleko od sebe. Třeba máte blok 50px a chcete ho na stránce několikrát. Zmáčknete CTRL + D, následně jen 6x šipku doprava a máte jeho kopii tam, kde chcete. A zase akci opakujete. Stejně dobře tu funguje i na výšku, což oceníte u textových objektů. CTRL + šipku využijete také pro samotné zarovnání objektu (přesune se k nejbližší lince mřížky) nebo pro rychlý přesun (jen šipkou je to pomalé, takhle se posunujete po skocích a rázem přesunete objekt z konce stránky na začátek).

Potřebujete něco posunout a musí to zůstat ve stejné výšce nebo vzdálenosti od kraje? Stačí při tažení myši podržet SHIFT a objekt se posunuje pouze po X nebo Y ose.

Tohle je přehled zkratek a manévrů, které nejčastěji při práci v Axure využívám. Zkratek je samozřejmě mnohem více, ale ty už tolik nevyužívám. Jestli znáte ještě nějakou další super zkratku nebo postup pro zjednodušení práce, podělte se v komentářích.

Kurz Axure RP – 4. Jak v Axure RP udělat opakující se cyklus – smyčku?

V tomto článku vám ukážu na praktickém příkladě, jak v Axure RP verze 5.6 udělat cyklus. Možnosti využití jsou různé. Já jsem zvolil jednoduchý příklad reklamy s rotujícími bannery. Ale dají se na tom založit i hry.

Princip cyklu

Předně musím zmínit, že autorem tohoto jednoduchého principu je Jeff Harrison, který s ním poprvé přišel. Věc je to geniálně jednoduchá a dá se i více rozvíjet. Jeffa mimochodem doporučuju sledovat, pokud vás Axure zajímá více.

O co tedy jde? Formulářové prvky mají události reagující na jejich označení (focus). Pokud tedy například textové pole získá „focus“, provede akci, která je navázána na událost OnFocus. A je to. Už jen zbývá po provedené akci předat „focus“ dalšímu prvku. Takhle si ho dva prvky mohou předávat donekonečna. Problém je s počítáním. V Axure jde udělat i jednoduché počítadlo (o tom jindy), ale nejjednodušší je to prostě „vypodmínkovat“.

Příklad

Nejdřív se podívejte na hotový příklad. Jedná se o jednoduchý banner, kde rotují stále dokola 4 obrázky. Po kliknutí na některý z nich se rotování zastaví.
Vytvoříme si tedy dynamický panel se 4 stavy, kde každý bude představovat jeden z obrázků. V každém stavu jsou dole stejné odkazy, které ukončí smyčku a přepnou na stav odpovídajícímu danému číslu.

Jak uděláme ten cyklus?

Na níže uvedeném obrázku vidíte již hotový dynamický banner a dvě textová pole. Ty si mezi sebou předávají „focus“, přičemž jedno vždy provede odpovídají akci (v našem případě změnu stavu banneru).

Akce navázané na textové pole jsou jednoduché. První tlačítko (TEXT1) řeší změnu stavu a pak předá „focus“ dále. Akce vidíte na následujícím obrázku.

Druhé tlačítko (TEXT3) pak počká odpovídající časový interval, po který se má jedna reklama zobrazit a následně vrátí „focus“ prvnímu tlačítku. A jede se dokola dál.

Spuštění cyklu

Cyklus spustíme jednoduše. Stačí některému z uvedených prvků ve smyčce (TEXT1, TEXT3) udělit „focus“. Může to být navázáno na nějakou akci uživatele na stránce. V našem případě jde o reklamu a ta se spustí hned jak uživatel načte stránku. Proto tedy události na stránce OnPageLoad přidáme a odpovídající akci, jak ukazuje další obrázek. Pokud chcete reklamní prvky na větším webu dávat na více míst a uděláte z nich „master“, přidejte OnPageLoad přímo v „mastru“, nebudete se tak muset starat, kde na stránce reklama je.

Ukončení cyklu

Ukončení cyklu je opět jednoduché. V našem případě je navázáno na stisknutí některého z čísel odpovídajících obrázků. Můžeme buď v případě složitějších akcí předat „focus“ prostě někam jinam. Pokud chceme mít naprostou jistotu, je vhodné cyklus ukončit tím, že všem prvkům v cyklu nastavíme „disable“ a tím znemožníme, aby jim cokoliv udělilo „focus“. Jak vypadá akce jednoho tlačítka vidíte na následujícím obrázku.

Závěrem

Nakonec ještě textová pole za něco schováme, protože nechceme, aby byli vidět. Pro lepší pochopení se kromě ukázky podívejte i na zdrojový soubor příkladu .rp. Tenhle jednoduchý princip vám hodně rozšíří funkčnost, pokud si chcete vyhrát s funkčními prototypy. A pro ty, co opravdu chtějí, dodám, že se princip dá aplikovat i na dynamické panely. Ty sice nemají událost OnFocus, ale zase se mohou schovat a zobrazit. Samotné zobrazení již zobrazeného panelu vám nepomůže. Pokud si tedy chcete s panelem hrát, nejdříve ho schovejte a následně hned zobrazte. Navázáním akcí na událost OnShow docílíte stejného efektu jako u textových polí.

V následujícím článku se můžete těšit na přehled klávesových zkratek a praktických tipů, jak zrychlit a zefektivnit práci v Axure RP.

Kurz Axure RP – 3. Několik malých tipů

V tomto článku se dovíte hromadu nesouvisejících detailů, které možná znáte, ale možná taky ne. Nic světoborného, ale možná vám jejich znalost unikla a mohou vám v budoucnu ušetřit práci.

Tímto článkem navážu na předchozí, který se zabýval několika tipy pro práci v Axure RP. Zde je několik dalších drobností, které se vám mohou hodit.

Kopírování akcí u interaktivních prvků

Jak už jsem naznačil v příkladu na tvorbu odkazu na určité místo ve stránce, tzv „cases“ (já jim říkám akce) není nutné vždy definovat znovu, ale lze je jednoduše kopírovat a vkládat. Což není zřejmé, protože ta možnost nikde není zobrazena (naopak některé možnosti jsou v menu nahoře a tak je lehké nabýt dojmu, že nic dalšího už dělat nejde). Stačí ale použít pravé tlačítko myši nad danou akcí a lokální menu je tu. Na něm je vidět, že akce můžete nejen kopírovat a zase vkládat, ale také různě přeskupovat (nová akce se vždy přidá jako poslední, což nemusí být vždy žádané).

Jak dát najevo více možností při kliknutí?

Pokud například vytváříte formulář pro přihlášení a děláte do prototypu obě varianty (chybné přihlášení i správné přihlášení), je vhodné o tom dát nějak vědět osobě, která s ním bude pracovat (pokud například formulář reaguje na jakékoliv heslo, uživatel si nemusí všimnout, že v dynamickém panelu je i stav pro chybové hlášení). Hodit se to může i během testování (nemusíte uživatele nutit zadat konkrétní jméno a heslo, které mu musíte nadiktovat). Tomu se vyhnete tak, že pro tlačítko (nebo cokoliv) zadáte hned dvě akce najednou pro událost OnClick. Obě akce budou bez podmínky a do názvu každé akce je potřeba napsat to, co se zobrazí po kliknutí na tlačítko. Pokud na něj někdo klikne, zobrazí se menu obou akcí a uživatel si musí vybrat a podle jeho výběru se provede jedna z těchto akcí. Nejlépe to pochopíte na ukázkovém příkladě, který jinak nic dalšího nedělá (ke stažení je i zdrojový soubor .rp). Jak jsou akce pro tlačítko v příkladu vytvořeny vidíte na následujícím obrázku.

URL na konkrétní stránku prototypu

Pokud chcete získat odkaz na konkrétní stránku prototypu a nechcete nad ním přemýšlet, kde je uložený a z čeho ho složit, klikněte na stránku v panelu „Sitemap“ a vyberte poslední možnost uložit URL do schránky. Celou adresu pak můžete kamkoliv nakopírovat.

Text s křížem na pozadí

Pokud používáte widget PlaceHolder a píšete do něj texty jako „obrázek“ nebo „reklama“, určitě vám vadí, že písmo má na pozadí kříž a je tedy špatně čitelné. Jedním z jednoduchých řešení je zarovnat text na spod bloku, čímž se docílí, že text se zobrazí ve spodním trojúhelníku a nebude překřížen čárami.

V Axure RP 6 už je tento problém odstraněn a text má pozadí s barvou výplně boxu, takže čáry nejsou pod textem vidět.

Automaticky vygenerovaná mapa webu

Pokud se vám hodí, ze stránek prototypů mít i mapu webu (ať už jako součást prototypu, dokumentace či jen jako obrázek), Axure umí ze stránek vygenerovat mapu webu jako diagram jednotlivých stránek a rovnou je provázat odkazy na odpovídající stránky prototypu. Můžete si ještě vybrat, zda strom diagramu půjde shora dolů, nebo zleva doprava. Výsledek pro obě varianty vidíte na následujícím obrázku. Vygenerovat mapu webu lez jednoduše kliknutím pravým tlačítkem na danou stránku v panelu „Sitemap“ a vybráním předposlední volby Generate Flow Diagram. Pokud tuto volbu vyvoláte na nějaké podstránce, vygeneruje se mapa jen pro odpovídající část (pro ni a její potomky).

Video v prototypech

Chcete mít v prototypu skutečné video? Mělo by to jít jednoduše vložit přes widget Inline Frame (ještě jsem sám nezkoušel).

Jak na tabulky v Axure

Pracovat s tabulkou v Axure dá někdy pořádně zabrat. Pokud se dostanete do situace, že potřebujete udělat nějakou komplikovanější tabulku, zkuste to obejít takto: tabulku si udělejte v Excelu (ideální pro případy, kdy už ji v Excelu máte). Zkopírujte si ji do schránky (CTRL + C) a v Axure na stránce ji zase vkopírujte (CTRL + V). Axure se vás následně zeptá, zda data chcete vložit jako tabulku (většinou je výsledek naprosto nepoužitelný) nebo jako obrázek. Pro druhou možnost musíte z nabízené volby zvolit „No“ a tabulka se v celé své původní kráse vloží do Axure jako obrázek.

Barevné přechody

Pokud jste si nevšimli, že v Axure jde udělat jednoduše jako výplň prvků barevný přechod, tedy nikoliv jen vyplnění jednou barvou, tak poslední tip je pro vás. V paletě barev pro výplň hned u první možnost Fill Type vyberte tu druhou – Linear Gradient. Nabídka palety se doplní o volbu barev přechodu a jeho úhlu naklonění (zpravidla budete chtít úhel 90 stupňů).

V dalších dvou článcích ukážu, jak v Axure udělat neustále se opakující smyčku a v druhém článku vyberu užitečné klávesové zkratky.

Kurz Axure RP – 2. Jak udělat odkaz doprostřed stránky z jiné stránky?

V Axure RP je možné odkazovat na konkrétní místo na stránce pomocí funkce Scroll to Image Map Region, tak jak je to běžné na webech pomocí tzv „kotvy“ v odkazu umístěné v URL za #. Problém je, když ale na takové místo chceme odkázat z jiné stránky. Image Map Region na jiné stránce není dostupné. Jak to tedy udělat?

Praktický příklad

Nakonec jsem zvolil po prvním článku – Základní tipy pro práci – jako další článek jeden velice jednoduchý příklad, který se může čas od času hodit, a je na něm vidět základní práce s proměnnými v Axure a k čemu všemu se vlastně hodí.

Zde je ukázka výsledku tohoto příkladu.

Jednoduché řešení

Protože nemůžeme odkázat na místo ve stránce, které se nachází na jiné stránce, necháme to na stránce samotné. V odkazu navíc nastavíme proměnnou, která řekne cílové stránce, aby posunula obsah na žádané místo. V cílové stránce nastavíme, aby při svém načtení zkontrolovala tuto proměnou a případně posunula obsah.

Postup – jak na to

Jednak vytvoříme novou proměnnou (PrKotva1: Wireframes > Manage Variables). Na stránce s odkazem je vhodné ji vynulovat (při OnPgaeLoad ji nastavit hodnotu na „false“). V odkazu, který má na stránku a místo v ní odkazovat, navážeme ještě změnu této proměnné na „true“ (je to nutné udělat ještě před samotným odkazem na stránku, jinak se stránka načte dřív než se proměnná změní).

Na cílové stránce pomocí Image Map Region vytvoříme „kotvu“, která označí místo kam má být stránka posunuta.

Zároveň na této stránce nastavíme, aby při načtení zkontrolovala proměnnou PrKotva1 a pokud je její hodnota „true“, posune stránku na dané místo a následně proměnnou vynuluje.

Tip na závěr: Pokud budete muset něco takového dělat (mít tím přeplácaný projekt je cesta do pekel, ale občas se to hodí), buď si celý odkaz zkopírujte a nebo kliknutím na Case s danými akcemi si ji pomocí Copy + Paste přeneste na jiný objekt (nemusíte je složitě dělat znovu).

Zdrojový soubor ke stažení

Kromě samotné ukázky si můžete stáhnout i zdrojový soubor .rp toho příklad.