Kurz Axure RP – 5. Klávesové zkratky a jak zefektivnit práci v Axure

Pojďme se podívat, jaké jsou klávesové zkratky v Axure, které znáte, které ne a jakým způsobem si zjednodušit každodenní práci s tímto programem.

Základ – zkratky z Windows

Asi nepřekvapí, že zde fungují běžně známé klávesové zkratky z prostředí operačního systému Windows (jak je to s MAC verzí netuším).

 • CTRL + C – kopírování objektu (i více najednou)
 • CTRL + X -vyjmutí objektu
 • CTRL + V – a jejich následné vložení
 • CTRL + TAB – přepínání jednotlivých otevřených záložek v Axure
 • CTRL + W – naopak jejich zavření

Hledání

Tady to není také žádná změna. Jen vás možná hned nenapadne, že v Axure tato funkce je. Můžete tedy prohledávat texty a další objekty přímo ve wireframech, ale také v poznámkách a anotacích pomocí následujících klávesových zkratek:

 • CTRL + F – hledání
 • CTRL + H – a dokonce je nahradit

Hledání textu v Axure

Nahrazování textu v Axure

A teď k té práci s Axure

 • CTRL + K – uzamkne objekt
 • CTRL + G – sváže více objektů do skupiny
 • CTRL + L – hodně užitečná zkratka, zobrazí jinak těžko dohledatelné pole, kde můžete nastavit velikost objektu a jeho umístění pomocí souřadnic. Zjednoduší práci, když se potřebujete trefit na konkrétní velikost objektu a máte zapnutou mřížku nebo pracujete s příliš malým objektem. Zjednodušit si také můžete přesouvání objektu z jednoho konce dlouhé stránky na druhý, které je pomocí myši pomalé.

Pracovní prostředí a jeho změny

 • CTRL + ALT + D – schováte a zase zobrazíte mřížku
 • F9 – přepnete se do Intersected modu – kdy označením prostoru pomocí kurzoru myši se označí všechny objekty, které do výběru aspoň z části zasahují. Tohle je defaultní nastavení a možná vám nebude vyhovovat.
 • CTRL + F9 – přepne do Contained modu – k označení dojde jen u těch objektů, které se celé nacházejí ve výběru. Mnohem lepší na práci.
 • F11 – se pak přepnete do Connector modu – ten využijete, pokud pracujete s digramy a potřebujete je spojovat (prvky si na stránku navkládáte, ale bez přepnutí do tohoto módu už je nespojíte).
 • F2 – je také výborná zkratka a funguje přesně jako u MS Office – umožní editaci objektu. Výhodné především, když máte více objektů svázaných ve skupině a v jedno z nich potřebujete upravit text. Prvním klikem vyberete skupinu, druhým jeden její prvek. Následným dvojklikem se většinou stane něco jiného, než editace objektu. Takže jednodušší je jen stisknout F2 a psát.

Kopírování hotových objektů a jejich přesun

Hodně času při práci s Axure strávíte kopírováním objektů, které už jste vytvořili, nebo je to rychlejší než je přetahovat z postranního panelu. Klasické CTRL C a V jde také, ale je to zdlouhavé. První je možnost podržet CTRL a objekt přetáhnout myší tam, kde má být. Tohle mně ale nevyhovuje, protože si často jen původní objekt přetáhnu a nezkopíruju. Musím to zas celé vracet. Nejefektivnější je pro mne tedy zkratka CTRL + D, která vytvoří kopii původního objektu na stejném místě. Následně ho myší posunu tam, kam chci.

Ještě lepší je to pak s kombinací CTRL + šipka. Nemusíte objekt posouvat myší. Tato klávesová zkratka posouvá objekt o šířku mřížky. Ideální je to jakmile potřebujete mít objekty stejně daleko od sebe. Třeba máte blok 50px a chcete ho na stránce několikrát. Zmáčknete CTRL + D, následně jen 6x šipku doprava a máte jeho kopii tam, kde chcete. A zase akci opakujete. Stejně dobře tu funguje i na výšku, což oceníte u textových objektů. CTRL + šipku využijete také pro samotné zarovnání objektu (přesune se k nejbližší lince mřížky) nebo pro rychlý přesun (jen šipkou je to pomalé, takhle se posunujete po skocích a rázem přesunete objekt z konce stránky na začátek).

Potřebujete něco posunout a musí to zůstat ve stejné výšce nebo vzdálenosti od kraje? Stačí při tažení myši podržet SHIFT a objekt se posunuje pouze po X nebo Y ose.

Tohle je přehled zkratek a manévrů, které nejčastěji při práci v Axure využívám. Zkratek je samozřejmě mnohem více, ale ty už tolik nevyužívám. Jestli znáte ještě nějakou další super zkratku nebo postup pro zjednodušení práce, podělte se v komentářích.

Kurz Axure RP – 4. Jak v Axure RP udělat opakující se cyklus – smyčku?

V tomto článku vám ukážu na praktickém příkladě, jak v Axure RP verze 5.6 udělat cyklus. Možnosti využití jsou různé. Já jsem zvolil jednoduchý příklad reklamy s rotujícími bannery. Ale dají se na tom založit i hry.

Princip cyklu

Předně musím zmínit, že autorem tohoto jednoduchého principu je Jeff Harrison, který s ním poprvé přišel. Věc je to geniálně jednoduchá a dá se i více rozvíjet. Jeffa mimochodem doporučuju sledovat, pokud vás Axure zajímá více.

O co tedy jde? Formulářové prvky mají události reagující na jejich označení (focus). Pokud tedy například textové pole získá „focus“, provede akci, která je navázána na událost OnFocus. A je to. Už jen zbývá po provedené akci předat „focus“ dalšímu prvku. Takhle si ho dva prvky mohou předávat donekonečna. Problém je s počítáním. V Axure jde udělat i jednoduché počítadlo (o tom jindy), ale nejjednodušší je to prostě „vypodmínkovat“.

Příklad

Nejdřív se podívejte na hotový příklad. Jedná se o jednoduchý banner, kde rotují stále dokola 4 obrázky. Po kliknutí na některý z nich se rotování zastaví.
Vytvoříme si tedy dynamický panel se 4 stavy, kde každý bude představovat jeden z obrázků. V každém stavu jsou dole stejné odkazy, které ukončí smyčku a přepnou na stav odpovídajícímu danému číslu.

Jak uděláme ten cyklus?

Na níže uvedeném obrázku vidíte již hotový dynamický banner a dvě textová pole. Ty si mezi sebou předávají „focus“, přičemž jedno vždy provede odpovídají akci (v našem případě změnu stavu banneru).

Akce navázané na textové pole jsou jednoduché. První tlačítko (TEXT1) řeší změnu stavu a pak předá „focus“ dále. Akce vidíte na následujícím obrázku.

Druhé tlačítko (TEXT3) pak počká odpovídající časový interval, po který se má jedna reklama zobrazit a následně vrátí „focus“ prvnímu tlačítku. A jede se dokola dál.

Spuštění cyklu

Cyklus spustíme jednoduše. Stačí některému z uvedených prvků ve smyčce (TEXT1, TEXT3) udělit „focus“. Může to být navázáno na nějakou akci uživatele na stránce. V našem případě jde o reklamu a ta se spustí hned jak uživatel načte stránku. Proto tedy události na stránce OnPageLoad přidáme a odpovídající akci, jak ukazuje další obrázek. Pokud chcete reklamní prvky na větším webu dávat na více míst a uděláte z nich „master“, přidejte OnPageLoad přímo v „mastru“, nebudete se tak muset starat, kde na stránce reklama je.

Ukončení cyklu

Ukončení cyklu je opět jednoduché. V našem případě je navázáno na stisknutí některého z čísel odpovídajících obrázků. Můžeme buď v případě složitějších akcí předat „focus“ prostě někam jinam. Pokud chceme mít naprostou jistotu, je vhodné cyklus ukončit tím, že všem prvkům v cyklu nastavíme „disable“ a tím znemožníme, aby jim cokoliv udělilo „focus“. Jak vypadá akce jednoho tlačítka vidíte na následujícím obrázku.

Závěrem

Nakonec ještě textová pole za něco schováme, protože nechceme, aby byli vidět. Pro lepší pochopení se kromě ukázky podívejte i na zdrojový soubor příkladu .rp. Tenhle jednoduchý princip vám hodně rozšíří funkčnost, pokud si chcete vyhrát s funkčními prototypy. A pro ty, co opravdu chtějí, dodám, že se princip dá aplikovat i na dynamické panely. Ty sice nemají událost OnFocus, ale zase se mohou schovat a zobrazit. Samotné zobrazení již zobrazeného panelu vám nepomůže. Pokud si tedy chcete s panelem hrát, nejdříve ho schovejte a následně hned zobrazte. Navázáním akcí na událost OnShow docílíte stejného efektu jako u textových polí.

V následujícím článku se můžete těšit na přehled klávesových zkratek a praktických tipů, jak zrychlit a zefektivnit práci v Axure RP.

Od kdy vaše konkurence využívá Axure RP?

Děláte v Axure RP, sledujete dění okolo a zajímá vás i konkurence? Víte od kdy jej využívají?

Jednou jsem se zase podíval na české vyhledávače a narazil jsem stařičký článek Martina Snížka, který dříve dělal v H1 (v době psaní článku) a teď dělá ve vlastní firmě Optimics. Článek je zajímavý jednou věcí a to tím, že z něj a z komentářů pod ním si můžete udělat hrubou představu, kdy v jaké firmě nebo v případě jednotlivců používají programy Axure RP.

Je to samozřejmě hlavně pro zajímavost, protože to nic neříká o výsledné kvalitě, která nemusí být přímo úměrná době používání programu Axure RP, a stejně tak lidi mezi firmami přecházejí.

A už je zbývá přidat odkaz na zmíněný článek Martina Snížka „Tip na zajímavý nástroj: Axure RP“.